Niedziela, 14 kwietnia 2024 r.
   » Strona główna
   » VWMANIA
   » Speed Mania
   » Konkurs Auto Sezonu 2018
   » Demo Car VW MKI
   » Demo Car VW Touran
   » Project Wolf
   » Kontakt

W sprawach  stoisk wystawowych oraz sponsoringu proszę o kontakt:

e-mail: biuro@vwmania.org

     KONKURS na plakat zlotu VWMania 2015!
2015-04-16
konkurs plakatTradycyjnie pragniemy umożliwić Wam uwolnienie swojej kreatywności. Ruszamy z konkursem na plakat promujący naszą imprezę. Do wygrania 500zł oraz możliwość realizacji dodatkowych prac graficznych związanych imprezą. Szczegóły w regulaminie:Konkurs na XVII edycję ogólnopolskiego zlotu aut z grupy VAG VWMANIA 2015.

REGULAMIN
Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska z siedziba w Gdyni przy ul. Nagietkowej 7.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek i wykształcenie.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie B2 (500 mm x 707mm) w pionie promującego XVII edycję ogólnopolskiego zlotu aut z grupy VAG VWMANIA 2015.
Uczestnicy mogą nadsyłać dowolna ilość prac.
Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
nazwę wydarzenia: XVII edycja, VW Group Event VWMANIA 2015,
miejsce wydarzenia: Lotnisko Pruszcz Gdański,
datę wydarzenia 31.07- 02.08.2015,
adres strony internetowej: www.vwmania.pl,
link do FB strony VWMANIA : www.facebook.com/vwmaniateam,
miejsce na logotypy podzielone na trzy grupy:
Sponsorów: (około 16 logotypów)
Patronat medialny: (około 10 logotypów)
Informację o honorowych patronatach:
Marszałek Województwa Pomorskiego + logo
Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański + logo
informację tekstową:
?Before Party Faktoria 31.07.2015, Pruszcz Gdański
Motywy graficzne nawiązujące do charakteru imprezy.
Projekty konkursowe należy składać w terminie do 3 Maja 2015 roku w formacie elektronicznym JPG do 10 MB o rozmiarach fizycznych A4 (297mm x 210mm)
na adres k.pula@vwmania.pl
Do pracy należy dołączyć następujące informacje:
imię i nazwisko autora,
adres korespondencyjny,
numer telefonu,
e-mail,
oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 Maja br.
Autorzy najciekawszych projektów zostaną powiadomieni o decyzji Jury.(pierwszy etap konkursu) i poproszeni o nadesłanie na wskazany adres ftp projektu w formacie B2. Spośród nadesłanych w drugiej turze projektów zostanie wyłoniony zwycięski plakat.
Wyboru projektu dokonuje jury ? organizator imprezy.
Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
Autor zwycięskiego projektu otrzyma:
Możliwość realizacji plakatu promującego XVII edycję ogólnopolskiego zlotu aut z grupy VAG VWMANIA 2015.
Zaproszenie na imprezę, (bilety wstępu, wraz z osobą towarzyszącą).
Nagrodę w kwocie 500 zł
Możliwość realizacji dodatkowych prac graficznych związanych z powyższą imprezą. (dodatkowe prace i warunki współpracy, będą ustalane indywidualnie).
Prawa autorskie:
Autor zwycięskiego projektu przenosi na organizatorów w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na polach eksploatacji wskazanych art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) z prawem dalszego przeniesienia ich przez organizatorów na osoby trzecie.
Przeniesienie praw autorskich na podstawie niniejszej umowy nie jest ograniczone w czasie.
Z chwilą przyjęcia utworu autor przenosi na zamawiającego na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych tj. na terytorium Polski i reszty świata majątkowe prawa autorskie utworu na następujących polach eksploatacji:
trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym na dysku komputera, na dyskach innych urządzeń posiadających pamięć, na wszystkich znanych nośnikach, w zapisie cyfrowym, magnetycznym, drukiem w dowolnej formie,
tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu, jakiekolwiek inne zmiany w utworze,
rozpowszechnianie, w tym najem, użyczenie utworu lub ich kopii,
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Autor upoważnia Organizatora do wykonywania i udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych utworu.
Organizator ma prawo dokonywania zmian w utworze, koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym utwór będzie wykorzystany, może wykorzystać go w całości lub w części samodzielnie lub we współpracy z osobami trzecimi jak również może nie wykorzystać go wcale, zamawiający decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie rozpowszechniać utwór.
Autor upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.
Nagrodzony projekt powinien być udostępniony przez autora w skali 1:1, + 3mm spadu, w formacie CDR, TIFF (300 dpi), PDF , kolory CMYK, czcionki zamienione na krzywe. Projekt przystosowany do druku offset. Projekt należy dostarczyć w formie elektronicznej na wskazany adres.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI proszę pisać na adres: k.pula@vwmania.pl

 

 

 


WSZYSTKIE NEWSY

Profesjonalne bezpÂłatne statystyki www
Copyright © 2006-2024 vwmania.org