sobota, 21 września 2019 r.
   » Strona główna
   » VWMANIA
   » Speed Mania
   » Konkurs Auto Sezonu 2018
   » Demo Car VW MKI
   » Demo Car VW Touran
   » Project Wolf
   » Kontakt

W sprawach  stoisk wystawowych oraz sponsoringu proszę o kontakt:

e-mail: biuro@vwmania.org

Regulamin Auto Sezonu 2018


§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Auto Sezonu VWMania 2018.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Robens Krzysztof Puła, z siedzibą w Gdyni ul. Stanisława Filipkowskiego 5/10, zwany dalej "Organizatorem" lub w skrócie "ROBENS".
 3. Konkurs Auto Sezonu VWMania 2018 przeznaczony jest wyłącznie dla osób , które ukończyły 18 lat i posiadają polskie obywatelstwo
 4. Pracownicy (oraz członkowie najbliższych rodzin) ROBENS Krzysztof Puła, nie są uprawnieni do udziału w Konkursie.
 5. Zgłoszenia można wysyłać od 15.02.2018.
 6. Data i czas rozpoczęcia konkursu Auto Sezonu VWMania 2018 to 1 marzec 2018 r. godzina 10.00. Data i czas zakończenia przyjmowania zgłoszeń to 30 czerwiec 2018 r. godzina 23.59. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Z konkursu wykluczone są auta firmowe oraz Demo Car-y.


§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Uczestnik - osoba, która zgłosiła swój projekt w konkursie Auto Sezonu VWMania 2018.
 2. Sekcja konkursowa na portalu vwmania.pl - podstrona serwisu stworzona i utrzymywana przez Organizatora, przeznaczona m.in. do przeprowadzenia konkursu i do promocji produktów Organizatora.
 3. Selekcja – przedstawiciele Organizatora, odpowiedzialni za kwalifikowanie zgłoszonych aut do kolejnego etapu konkursu
 4. Jury - składa się z pięciu osób wskazanych przez Organizatora oraz fundatora nagród. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 5. Projekt – samochód, który został poddany modyfikacji lub odrestaurowaniu przez jego właściciela lub na zlecenie w wyspecjalizowanych firmach.


§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie Auto Sezonu VWMANIA 2018.

 1. Uczestnikami Konkursu Auto Sezonu VWMania 2018 zostaną osoby, które samodzielnie i dobrowolnie zgłoszą swoje samochody (projekty) do Konkursu, wypełnią formularz zgłoszeniowy na stronie www.vwmania.pl.
 2. Organizator przyjmuje, że przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu Auto Sezonu VWMania 2018 i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Przystąpienie do Konkursu Auto Sezonu VWMania 2018 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Z dnia 29 czerwca 1997 nr 133, poz.833.
 4. Osoba zgłaszająca projekt do konkursu musi być jego prawnym właścicielem.
 5. Osoby zgłaszające projekty do konkursu oświadczają, że prace konkursowe są ich własnymi, autentycznymi pracami, które nie łamią lub nie naruszają praw, włączając bez ograniczeń praw autorskich osób/firm trzecich.
 6. Osoba zgłaszająca projekt do konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, wizerunku oraz samochodu do celów marketingowych.

§ 4. Zasady konkursu.

 1. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.vwmania.pl wraz ze zdjęciami. Zdjęcia oraz opis będą wykorzystane do utworzenia profilu Uczestnika/Uczestniczki na stronie vwmania.pl. oraz na Facebook-u.
 2. Uczestnik zgłasza swój projekt w zakładce Auto Sezonu VWMania 2018, w terminie od 15 lutego  2018 do 30 czerwca 2018. Materiały mogą zawierać m.in. opis powstawania projektu i materiały zdjęciowe, jak również opis gotowego projektu wraz ze zdjęciami.
 3. Po spełnieniu punktu 1 i 2 przez Uczestnika, Organizator po dokonaniu wstępnej selekcji i zaakceptowaniu projektu, w ciągu 24 godzin utworzy Profil Uczestnika na stronie vwmania.pl.
 4. W następstwie wykonania czynności opisanych w punktach 1, 2 i 3, projekt uczestnika poddany zostanie ocenie internautów.
 5. Co miesiąc do finału przechodzi 5 najwyżej ocenionych projektów (Top 5 miesiąca).
 6. Projekty 2018 z Top 5 nie biorą udziału w zbieraniu głosów w następnych miesiącach -automatycznie przechodzą do II Etapu Konkursu.
 7. Każdego 1-szego dnia miesiąca o godzinie 0:00 wszystkie zdobyte głosy przy pozostałych projektach zostają wyzerowane!!!
 8. W dniu 30 czerwca 2018 dwadzieścia  najwyżej ocenionych projektów zostanie zakwalifikowanych     do finału.
 9. Dwudziestu  Uczestników najwyżej ocenionych projektów otrzyma bezpłatne zaproszenie na Ogólnopolski Zlot Samochodów z Grupy VW - VWMania 2018.
 10. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego wjazdu na Ogólnopolski Zlot Samochodów z Grupy VW - VW Mania 2018. Zaproszenie jest imienne i przypisane do auta zgłoszonego w konkursie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowo 12 dzikich kart, które automatycznie zakwalifikują wyróżnionych uczestników na tych samych zasadach co wybrani finaliści.
 12. Dzika karta upoważnia do bezpłatnego wjazdu na Ogólnopolski Zlot Samochodów z Grupy VW - VW Mania 2018. Dzika karta jest imienna i przypisana do auta zgłoszonego w konkursie.
 13. Wszyscy Właściciele zakwalifikowanych projektów otrzymują zaproszenie na VIP Imprezę, która odbędzie się 27 lipca na terenie Autodromu Pomorze.
 14. Na teren Autodromu mogą wjechać pojazdy:
  1. Osób, których pojazdy zostały zakwalifikowane do finału konkursu Auto Sezonu VWMania 2018 oraz otrzymały bezpłatne zaproszenie – Top 5 każdego miesiąca oraz 12 dzikich kart przyznanych przez Selekcję
  2. Osób, których pojazdy pozytywnie przeszły selekcję do I Etapu konkursu Auto Sezonu VWMania 2018. Przed wjazdem osoby muszą wykupić kartę wjazdową na zlot VWMania 2018 (80 zł za samochód wraz z kierowcą+ 20 zł pasażer).
 15. Na teren Autodromu wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny.
 16. Finał zostanie przeprowadzony w trakcie Ogólnopolskiego Zlotu Samochodów z Grupy VW- VWMania 2018.
 17. Do finału kwalifikuje się 20 aut wybranych glosami Internautów w ramach Top 5 miesiąca w okresie marzec – czerwiec oraz 12 aut z dzikimi kartami przyznanymi przez Selekcję.
 18. Jury finału konkursu reprezentujących organizatora oraz fundatora nagrody dokona oceny zgłoszonych projektów. Konkurs przeprowadzony będzie w formie turnieju eliminacyjnego. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik/uczestniczka, którego projekt pomyślnie przejdzie przez wszystkie rundy eliminacyjne. Na Każdym z etapów auto zostanie poddane ocenie jury, które będzie weryfikowało całokształt projektu.
 19. Właściciele, których prace zakwalifikują się do ścisłego finału, muszą osobiście pojawić się w dniu Rundy Finałowej, aby zaprezentować swoje prace „na żywo". Tylko w ten sposób Jury ostatecznie rozpatrzy zgłoszone projekty. Pojazdy nieobecne zostaną automatycznie skreślone z listy uprawionych do udziału w finale.
 20. Losowanie numerów, z jakimi uczestnicy będą startować w eliminacjach odbędzie się na trenie lotniska w Pruszczu Gdańskim w sobotę, 28 lipca o godzinie 11:30
 21. W przypadku gdy do godziny 12:30 któryś z 32 finalistów nie pojawi się na losowaniu, w jego miejsce wybierane jest inne auto wskazane przez przedstawicieli Organizatora

§ 5. Zasady głosowania w konkursie.

I Etap.

 1. W pierwszym etapie uczestnicy poddają swoje projekty ocenie internautów.
 2. Jeden internauta może oddać jeden głos w ciągu doby na jeden projekt.
 3. Do finału przechodzi TOP 5 z każdego miesiąca, które uzyskały największą ilość głosów.
 4. Dodatkowo do finału kwalifikuje 12 aut, którym Selekcja przyzna dziką kartę.

II Etap -Finał

 1. Finał konkursu na Auto Sezonu 2018 odbędzie się w formie eliminacji, podzielonej na rundy.
 2. Każda z rund rozstrzygać się będzie pod okiem pięcioosobowego jury. Zwycięzcą danego pojedynku zostaje projekt który uzyskał większość głosów jury
 3. Runda I - 32 projekty finalistów podzielone zostaną na 16 par, które będą ze sobą rywalizować. O kolejności aut zadecyduje losowanie – uczestnicy będą losowo wybierać numery dla swoich aut. Auto z numerem 1 zmierzy się z numerem 2. Numer 3 z numerem 4 itd.
 4. Runda II - 16 zwycięskich projektów z każdej pary przechodzi do drugiej rundy eliminacji, gdzie zostaną podzieleni na 8 par. Zwycięzca pary 1 z pierwszego etapu zmierzy się ze zwycięzcą pary 2. Zwycięzca pary 3 zmierzy się ze zwycięzcą pary 4 itd.
 5. Runda III - 8 zwycięskich projektów z rundy drugiej przechodzi do rundy trzeciej, gdzie zostaną podzieleni na 4 pary.
 6. Runda IV – 4 zwycięskie projekty z rundy trzeciej podzielone zostają na dwie pary.
 7. Runda V – dwa projekty, które przegrały swoje pojedynki w rundzie IV walczą o trzecie miejsce w konkursie na Auto Sezonu 2018
 8. Runda VI – finał zmagań. Projekty które wygrały swoje pojedynki w rundzie IV walczą o pierwsze miejsce i tytuł Auta Sezonu VWManii 2018

§ 6. Nagrody dla finalistów.

 1. Nagrodami w konkursie są kupony o łącznej wartości 10 000 zł ufundowane przez firmę ROBENS lub sponsorów.
 2. Zdobywca tytułu Auta Sezonu 2018 otrzyma statuetkę oraz kupony o łącznej wartości 5000zł
 3. Zdobywca drugiego miejsca w turnieju otrzyma statuetkę oraz kupony o łącznej wartości 3000zł
 4. Zdobywca trzeciego miejsca w turnieju otrzyma statuetkę oraz kupony o łącznej wartości 2000zł
 5. Wszystkie projekty, które odpadły w rundach II,III, IV oraz V otrzymują wyróżnienia show&shine VWMania 2018
 6. Dodatkowo wszystkie projekty zebrane w strefie show&shine wyznaczonej przez Organizatora otrzymują szansę na zdobycie jednego z 20 rocznicowych wyróżnień VWManii. O przyznaniu wyróżnienia danemu autu decydują przedstawiciele Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenie puli nagród.
 8. Nie ma nagród alternatywnych w postaci gotówki. Wszystkie nagrody podlegają zasadom i warunkom określonym przez regulaminy Sponsorów.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie próby manipulowania ilością oddanych głosów, wykorzystanie programów do zwiększenia ilości oddanych głosów, mogą skutkować usunięciem głosów na dany projekt lub w skrajnych przypadkach usunięciem projektu z konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie na adres pocztowy podany w par. §1. „Postanowienia ogólne" niniejszego Regulaminu lub mailowy konkurs@vwmania.pl, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa powyżej będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie o wyniku reklamacji.
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 5. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.vwmania.pl . Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy laureaci nagród spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa, w szczególności regulujących sposób realizacji Nagrody. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
 6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu, uprawniają Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powodują natychmiastowe wygaśnięcie prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
 7. Nie wywiązanie się z wszelkich warunków uczestnictwa w konkursie, może spowodować odebranie nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu, w trakcie trwania Konkursu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2018r.

 

Galeria uczestników

Profesjonalne bezpÂłatne statystyki www
Copyright © 2006-2019 vwmania.org