Czwartek, 23 maja 2019 r.
   » Strona główna
   » VWMANIA
   » Speed Mania
   » Konkurs Auto Sezonu 2018
   » Demo Car VW MKI
   » Demo Car VW Touran
   » Project Wolf
   » Kontakt

W sprawach  stoisk wystawowych oraz sponsoringu proszę o kontakt:

e-mail: biuro@vwmania.org

Untitled Document

VIII Ogólnopolski Zlot Samochodów Tuningowych w Gdyni
"MOTO SHOW - Speed Mania 2009"
[17 maja 2009 roku
]
opracował Tomn

Regulamin Imprezy:

 1. Organizatorem Zlotu jest:
  Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska ul. Nagietkowa 7, 81-589 Gdynia oraz
  TOMTEAM ul. Morska 214/24, 81-006 Gdynia - tel. 661 951 022
 2. VIII Ogólnopolski Zlot Samochodów Tuningowych SPEED MANIA MOTO SHOW 2009
  jest imprezą otwartą, wstęp na teren zlotu jest płatny.
 3. Każdy uczestnik zlotu musi posiadać kartę wjazdową umożliwiającą uczestnictwo w konkurencjach sportowych.
 4. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży piwa osobom nieletnim, oraz nietrzeźwym.
 6. Uczestnicy zlotu są zobowiązani do utrzymywania porządku wokół własnych pojazdów.
 7. Na terenie zlotu obowiązują ogólne przepisy BHP i P.POŻ.
 8. Wszyscy uczestnicy zlotu obowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom służby porządkowej, oraz organizatora.
 9. Uczestnicy zlotu są normalnymi użytkownikami dróg publicznych i muszą przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego w RP, a w szczególności posiadać ważną polisę OC oraz aktualne Badanie Techniczne pojazdu .
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania prób sprawnościowych, zarówno w stosunku do startujących i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w  pojazdach.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletnich pozostawionych bez opieki dorosłych.
 13. Organizator zakazuje:
  • Niszczenia sprzętu, urządzeń, budynków i roślinności na obiekcie.
  • Wnoszenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni oraz innych urządzeń stwarzających niebezpieczeństwo życia lub zdrowia.
  • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 14. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu imprezy, niezależnie od skierowania na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia
 15. Organizator zabrania prowadzenia działalności  reklamowej ( w tym rozdawania ulotek), handlowej i usługowej  bez otrzymania pisemnej zgody organizatora. W przypadku wykrycia takiej działalności, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia osoby przyłapanej na tym procederze, opłatą za prowadzenie działalności do wysokości  5000 PLN włącznie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, które są agresywne lub które mogą stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników imprezy.
 17. W przypadku naruszenia regulaminu imprezy, Organizator ma prawo do obciążenia osoby karą porządkową do wysokości 5000PLN włącznie.
 18. W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem obowiązuje:
  - Kodeks Drogowy;
  - Statut Stowarzyszenia;
  - Ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Profesjonalne bezpÂłatne statystyki www
Copyright © 2006-2019 vwmania.org